Ролята на международните организации за развитието ПР бизнеса

Ролята на международните организации за развитието ПР бизнеса

НАЧАЛО: 30 юни 2016 Рі. От 19:00 С‡.

Ще говорим за международните измерения на българския ПР бизнес и защо е важно да се равняваш по големите в света.

Държейки фокуса върху България и практиките на родния ПР - какво може да покажем пред световните имена в бизнеса?

Готови ли сме двустранно да обменяме know-how и каква е подготовката на професионалисти на международно ниво?

Какво дава членството в международна организация на един специалист от България?

Това са въпросите, които ще обсъдим с г-н Максим Бехар на този PR Thursday, организиран съвместно с БДВО.

« Обратно