д-р Александър Христов: Стратегическото мислене е да избереш най-краткия и евтин път до дадена цел

Интервю: M3 College

29 май 2017 Рі.

Визитка:

Д-р Александър Христов е комуникационен специалист и университетски преподавател. Има докторска степен по комуникации и магистърска по международни икономически отношения.

През периода 2011 г. до 2013 г. е председател на Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО), където в момента е член на УС.

Автор e на книгата „ПР практика: Работа с агенция” и на над 50 публикации в наши и чужди специализирани издания. 

От 2010 до 2017 г. е акаунт директор Civitas - България.

От месец май 2017 г. е управляващ директор на най-новата комуникационна агенция у нас - "Параграф 42".

Дългогодишен преподавател в M3 College.

 

-  Стар спор в бранша е какво да предложим на клиента - ПР или реклама. Какво мислиш ти?


- И двете. Или нито едното. По принцип, подобен тип полярни оценки не вършат работа в комунакционния бизнес, където същността е в баланса и умелото комбиниране на различни техники и подходи.

Целта и на ПР, и на рекламата е компанията да достигне до умовете и сърцата на потребителите, просто пътищата са различни. Стратегическото мислене е това – да избереш най-краткия, евтин път до тази цел, да сложиш в раницата само инструментите, които ще ти потрябват. Това е същината на рекламните и комуникационни стратегии за един бранд.

 

 - Три неща, които са нужни на една нова фирма, за да пробие на пазара в България....

 

-  Здрав разум, аргументирана стратегия и ентусиазъм. Много от стартъпите започват например само с ентусиазъм. Това е неустойчиво, както се вижда и от статистиката, според която значителен процент от тях остават на ниво интересна идея.

 

А в чужбина?

 

 - Към горната формула прибавете верен местен партньор.

 

- На 5 април стартирате нов курс в М3 College, посветен на рекламните и комуникационните стратегии на бранда. Споделете нещо предварително с курсистите, които ще дойдат на вашите занятия следващата седмица.


- Един от моите ПР закони, върху които ще поговорим по време на курса: Ако клиентът ти винаги е прав, то чудно защо още ти е клиент.

« Обратно