Гергана Грънчарова: Светът щеше да е по-различен, ако учехме бизнес в училище.

Интервю: M3 College

19 февруари 2016 Рі.

На LeadersPlay попаднахме случайно и ни стана интересно. Когато решихме да видим за какво става въпрос, се оказа, че зад академията по предпринимачество и бизнес за деца стои Гергана Грънчарова - курсист на M3 College. 

 

Как се роди идеята за детска академия за лидери?

Идеята се роди от осъзнаването на един дефицит в традиционното образование в България – липсата на обучение в практически умения и личностни компетенции, без които успешната реализация в съвременния свят е много трудна, да не кажем почти невъзможна.

След това дойде желанието да се опитаме да помогнем на колкото се може повече деца да бъдат предприемчиви и креативни, да се изявяват като лидери, да умеят да си поставят цели и да търсят пътища тези цели да бъдат постигнати.

По време на заниманията работим по изграждането на тези умения и вярваме, че всяко дете има талант и силни страни, които трябва да бъдат стимулирани и разгърнати впоследствие.

 

Защо е важно личностното развитие от ранна детска възраст?  

Добрите навици във всяка сфера на живота се формират от най-ранна възраст. Тогава, когато практически всичко, с което се сблъсква малкият човек, оказва влияние върху бъдещото му развитие. И точно тогава е важно да му дадем достатъчно информация за възможностите и изборите, да го научим да не се страхува от грешките си и да разгръща потенциала си. Да разбере силните и слабите си страни и да се научи да ги управлява с увереност и самочувствие.

Светът щеше да е много по-различен, ако всички учехме тези неща в училище.


Организирате курсове по финансова грамотност, предприемачество и други не толкова леки теми. Как успявате да предадете тази сложна материя на най-малките?

Игрите са мястото, където децата се изявяват най-свободно, там те са на своя територия. Затова курсовете ни са изградени около различни отборни и стратегически игри, които събуждат предприемаческия дух, стимулират креативността и критичното мислене, уменията за работа в конкурентна среда, способностите за аргументиране и постигане на резултати. А когато нещо е забавно, то се усвоява неусетно. В този процес водещи са децата, обучителите само ги насочват и им помагат с въпроси да търсят и намират възможните решения.На каква възраст могат да бъдат забелязани лидерски качества?

Понякога, казано на шега – още в бебешката количка. И вече със сигурност – в детската градина. Невръстният лидер е целеустремен и активен. Той предлага на какво да се играе и винаги взима главната роля. Без притеснение общува с възрастните. Винаги знае какво иска и не се бои да заяви очакванията си. Това са все лидерски качества - самостоятелност, самоуважение и вяра в собствените си сили. Някои се раждат с тях, но няма никаква причина тези качества да не могат да бъдат възпитани във всяко дете.

 

Родителите скептични ли са към обученията ви? Какъв е интересът от тяхна страна?

Обученията, които предлагаме, са сравнително нови за нашата страна и понякога се сблъскваме със скептично отношение, особено към идеята да запознаем децата в ранна възраст със света на бизнеса, предприемачеството и финансите. Но все по-често срещаме и съмишленици, особено сред онези родители, които съзнават необходимостта от промяна в образователната сфера.

Много ни помагат отворените уроци, които правим, за да могат родителите да добият представа за целите и методите ни на преподаване. По време на сесиите децата създават свои проекти, които развиват с помощта на игрови модели и елементи. Заедно с това те се учат да управляват финансови средства, да комуникират ефективно, да работят в екип, да презентират. На финала представяме цялостния проект пред родителите и винаги е много приятно да видим изненадата им от това колко много са постигнали децата само за един ден.

 

Доверието се печели с работа и все повече са хората, повярвали в мисията на LeadersPlay да насърчава децата да бъдат мотивирани, самостоятелно мислещи и разчитащи на себе си личности. Там, където всички се борят за оценки в бележника, ние се борим да възпитаваме умения, абсолютно необходими за ХХI век. Вярваме, че един ден тези умения, които предаваме на децата, ще помогнат за положителната промяна в България.

« Обратно